El cinema de la paraula

A la presentació de Le fils du Joseph, dimecres passat a la Filmoteca de Catalunya, on va estar acompanyat per l'actriu Maria de Medeiros, el director nordamericà nacionalitzat francès Eugène Green va explicar que dins la llengua francesa es fa la distinció entre els conceptes “mot” i “parole”. "Mot" faria referència a la paraula escrita,… Continue reading El cinema de la paraula